Vitajte na stránkach slovenského Cechu profesionálov DDD

Ak ste členom Cechu profesionálov DDD, tak sa prosím zaregistrujte v sekcii REGISTRÁCIA.

O nás

     Cech profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu je v zmysle ustanovení  § 2 a 19 ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení občianskym združením.

 • Cech bol založený v decembri v roku 1991 a pôvodne mal 11 členov. Je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

 • Napriek relatívne malej členskej základni si vybudoval cech autoritu a uznanie ako reprezentant občianskeho profesného združenia v DDD na Slovensku, u centrálnych a regionálnych štátnych a samosprávnych orgánov, odborných inštitúcií, firiem DDD, výrobcov a distribútorov prípravkov DDD, masmédií a ďalších domácich a zahraničných partnerov.
  Pre poskytovateľov služieb v regulácii škodcov, živnostníkom a odborným firmám pomáha hájiť ich záujmy voči úradom.
  Zastupuje slovenských profesionálov na medzinárodnej úrovni.

 • Cech dlhodobo aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávami, odbornými inštitúciami a obdobnými združeniami v zahraničí, vrátane získavania aktuálnych informácií z európskej asociácie CEPA. Od svojho vzniku v roku 1999 organizuje pravidelne odborné semináre s medzinárodnou účasťou s veľmi pozitívnym ohlasom.
  Okrem organizácie odborných seminárov cech aktívne zabezpečuje školenia pre svojich členov, ale aj nečlenov.

 • Dlhodobo prebieha úsilie priamo i nepriamo cez relevantné inštitúcie a úrady presadzovať pripomienky a námety na legislatívne zmeny v činnosti DDD.
  Cech podáva odborné rady, ktoré aktívne komunikuje a konzultuje s odborníkmi v jednotlivých segmentoch: Úrad verejného zdravotníctva SR - odbor hygieny životného prostredia, UVL v KE -  veterina, tiež aj s výrobcami biocídnych výrobkov.
  Cech svojou činnosťou prispieva k väčšej profesionalite všetkých svojich členov.

 • Cech nemá platenú pracovnú silu, administratívne priestory, ani vlastné alebo prenajaté technické a komunikačné zariadenia. Nevyužíva na túto činnosť žiadne platené služby. Všetka organizačná, administratívno-technická a operatívna práca, vrátane telekomunikačných a cestovných nákladov je na ťarchu a spočíva na ochote a obetavosti niektorých členov výboru cechu.

     Cech je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

 • Uvod5 (kópia)
 • Uvod5