• Dôležité oznamy a dokumenty na stiahnutie pre členov Cechu profesionálov DDD nájdete v sekcii OZNAMY. Sekciu OZNAMY môžete využívať až po registrácii v sekcii REGISTRÁCIA a následnom prihláseni sa na úvodnej stránke cechu na pravej strane v sekcii ÚVOD.
 • Vážení členovia Cechu profesionálov DDD a SŽZ,

predseda Úradu pre verejné obstarávanie Vás a Vašich členov pôsobiacich v Trenčianskom samosprávnom kraji pozýva na školenie zamerané na „Ponuky a JED / čestné vyhlásenie“ (JED-jednotný Európsky dokument pre verejné obstarávanie).

Na školení budete mať aj priestor na diskusiu k otázkam z oblasti verejného obstarávania.

V prípade záujmu nám prosím nahláste účastníkov školenia na emailovú adresu: sekretaritat@szz.sk do 24. apríla 2019.

 • Na členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 7.2.2018 boli prítomnými členmi schválené členské preukazy pre členov Cechu profesionálov DDD.

V súčasnej dobe pracujeme na grafickej úprave týchto preukazov a radi by sme tam zapracovali aj údaje týkajúce sa členov cechu.

Na výbore sme sa jednohlasne zhodli na forme členského preukazu, kde budeme udávať názov členskej firmy a aj meno pracovníka, ktorý pracuje vo firme a ma odbornú spôsobilosť.

Prosíme vás o zaslanie nasledujúcich údajov, ktoré budú na preukaze :

https://docs.google.com/forms/d/1z9SyxhIGlV3VwxAvKB7roGag_vyXesbOWTsVlVDTW3s/edit

 • Dobrý deň,

  dávame do pozornosti školenie SBA na bezplatný seminár pod názvom „Otriasa vami Ekasa?“, ktorý sa bude konať

  15.5.2019 od 15,30 hod. v Trenčíne.

  Seminár je určený pre začínajúcich aj etablovaných podnikateľov zo 7 krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

  Viac informácií sa dozviete tu:

  https://www.npc.sk/sk/events/otriasa-vami-ekasa/

 • Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019– v ý zv a

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

 • Partnerská organizácia MaKOSZ vás pozýva na výstavu PARASItec 2019 konanú v Budapešti v dňoch 9-10 mája 2019

Dear Partner,

We are pleased to inform you hereby that this year Hungary will host the largest European professional pest control exhibition & conference, PARASITEC. Co-organized by the Hungarian Pest Control Association (MaKOSZ), the event will be held on 9-10 May (Thursday-Friday) 2019 at HUNGEXPO exhibition area in Budapest.

A brief leaflet including the most important details on PARASITEC 2019 BUDAPEST is attached for your kind information. Please note, that in the leaflet it is written, that the exhibition will be at HUNGEXPO Hall B, but this has changed. It will take place in Hall F.

The event will provide an excellent opportunity to better know each other as well as to discuss ongoing issues and potential projects, so we would be pleased to welcome you either as visitor and/or, possibly, as exhibitor.

Hope to see you in Budapest in May 2019.

Best regards,

Dr. Daniel Bajomi                           Janos Daru

Managing Director                          Managing Director

Babolna Bio Ltd.

V prípade záujmu účasti/vystavovania na konferencíí kontaktujte prosím predsedu Cechu profesionálov DDD. 

Marek Holeš 0907 535 675, cechprofesionalovddd@gmail.com

Bližšie informácie o PARASItec 2019 nájdete v odkazoch TU:

https://www.parasitec.org/budapest/

https://www.parasitec.org/budapest/TechnicalFile.pdf

 • Aktuality1 (kópia) (kópia)
 • Aktuality DDD