• Dôležité oznamy a dokumenty na stiahnutie pre členov Cechu profesionálov DDD nájdete v sekcii OZNAMY. Sekciu OZNAMY môžete využívať až po registrácii v sekcii REGISTRÁCIA a následnom prihláseni sa na úvodnej stránke cechu na pravej strane v sekcii ÚVOD.
  • Na základe ankety medzi členmi Cechu profesionálov DDD sa odsúhlasila konferencia TATRY 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 15. - 16. november 2018 v Hotely SOREA TRIGAN na Štrbskom plese.

Pozvánka na SEMINÁR DDD - ŠTRBSKÉ PLESO 2018

  • Informácia k problematike odborných príprav držiteľov osvedčení pre prácu s dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie.
  • Aktualizácia mailu

Nový mail Cechu profesionálov DDD:

cechprofesionálovddd@gmail.com

  • Aktuality1
  • Aktuality1 (kópia)
  • Aktuality1 (kópia) (kópia)