• Dôležité oznamy a dokumenty na stiahnutie pre členov Cechu profesionálov DDD nájdete v sekcii OZNAMY. Sekciu OZNAMY môžete využívať až po registrácii v sekcii REGISTRÁCIA a následnom prihláseni sa na úvodnej stránke cechu na pravej strane v sekcii ÚVOD.

Pozvánka pre výrobcov a distribútorov

Vážená paní,

Vážený pane,

 

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky pořádá ve dnech

 22. – 24. ledna 2019 v hotelu Flora, Olomouc

pravidelné setkání pracovníků DDD, jehož součástí bude 

 • komerčně zaměřený seminář Dny DDD věnovaný aktuální problematice a novinkám v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • produktová výstava přípravků, techniky a doplňků pro DDD činnost
 • workshop k aktuální problematice v DDD
 • valná hromada členů Sdružení DDD a pozvaných hostů

Předpokládáme, že jako v minulých letech, se tohoto setkání zúčastní zhruba 150 pracovníků činných v DDD, výrobců a distributorů DDD přípravků, odborných lektorů, výzkumných pracovníků i představitelů orgánů ochrany veřejného zdraví a veterinární služby.

 Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentovat zde výrobky vaší společnosti a služby určené pro výkon DDD prací a dalších souvisejících činností. Cena bez DPH za firemní prezentaci je:

 • pro členy Sdružení DDD                    Kč 3 000,-
 • pro ostatní                                           Kč 5 000,-

 

Cena zahrnuje přiměřený výstavní prostor a přednáškový čas podle dohody.

 Máte-li zájem o naši nabídku, sdělte nám to laskavě v termínu do 7. prosince 2018, abychom Vaše vystoupení mohli včas zařadit do připravovaného programu. Své požadavky nám můžete zaslat na přiloženém formuláři nebo e-mailem na adresu: davidova@csvts.cz

 Jsme přesvědčeni, že Vaše účast obohatí program připravované akce a zároveň Vám umožní setkat se s pracovníky, zákazníky i konkurenty z oboru.

 S pozdravem

Ing. Pavla Davidová

tajemnice

 • Aktualizácia sídla:

Nové sídlo Cechu profesionálov DDD

Cech profesionálov DDD
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166
 • Aktualizácia mailu

Nový mail Cechu profesionálov DDD:

cechprofesionálovddd@gmail.com

 • Aktuality1 (kópia) (kópia)
 • Aktuality1 (kópia)
 • Aktuality DDD
 • Aktuality1 (kópia) (kópia)