• Dôležité oznamy a dokumenty na stiahnutie pre členov Cechu profesionálov DDD nájdete v sekcii OZNAMY. Sekciu OZNAMY môžete využívať až po registrácii v sekcii REGISTRÁCIA a následnom prihláseni sa na úvodnej stránke cechu na pravej strane v sekcii ÚVOD.

P O Z V Á N K A

XV. SEMINÁR DDD – ŠTRBSKÉ PLESO  2018

Cech profesionálov DDD SR v spolupráci so Sdružením pracovníků DDD ČR si Vás dovoľujú pozvať na XV. odborný seminár DDD s medzinárodnou účasťou. V najatraktívnejšej a najvyššie položenej obývanej tatranskej osade s dobrým dopravným spojením za zvýhodnené ceny v hoteli:

 

SOREA TRIGAN (Baník), 059 85 Štrbské Pleso, 

SOREA TRIGAN (Baník), 059 85 Štrbské Pleso, vdňoch14. - 16. 11. 2018

v dňoch 14. - 16. 11. 2018

Časový harmonogram: 

14.11.2018  -  Streda   

12:00 – 16:00 Registrácia – ubytovanie

14:00 – 17:00 Turistika – sprievodný program

od 20:00 Neformálne stretnutie v blízkom hostinci  

                          

15.11.2018  -  Štvrtok

08:00 - 09:00 Raňajky

08:00 - 08:50 Registrácia – ubytovanie

08:50 - 09:00 Privítanie a úvod

09:00 - 10:00 Firemná prezentácia

10:00 - 10:20 Firemná prezentácia 

10:25 - 10:45 Odborná prezentácia 

10:50 - 11:10 Firemná prezentácia 

11:15 - 11:35 Odborná prezentácia  

11:40 - 12:00 Firemná prezentácia

12:05 - 12:25 Odborná prezentácia

12:30 - 13:00 Obed

13:30 - 16:30 Turistika – sprievodný program

18:00 - 19:00 Sprievodný program Tatry projekcia

20:00 Slávnostná večera, spoločenský večer s hudbou

Počas dňa od 10:00 - 17:00 bude prebiehať výstava prípravkov a techniky DDD vo výstavných priestoroch hotela.

 

16.11.2018 – Piatok

08:00 - 09:00Raňajky

09:00 - 09:20 Firemná prezentácia

09:25 - 09:45 Odborná prezentácia

09:50 - 10:10 Firemná prezentácia

10:15 - 10:35 Odborná prezentácia

10:35 - 10:50 Coffeebreak

10:50 - 11:10 Firemná prezentácia

11:15 - 11:35 Odborná prezentácia

11:40 - 12:00 Firemná prezentácia

12:05 - 12:25 Odborná prezentácia

12:30 -12:50 Firemná prezentácia

13:00 - 14:00 Obed

 

Seminár bude zameraný v odborných prednáškach na aktuálne témy prezentované poprednými odborníkmi z:

  • akademickej obce, 
  • štátnej správy,
  • školiacich stredísk, 
  • certifikačných inštitúcii, 
  • odborníkov so skúsenosťami z praxe, vrátane  prezentácie známych i nových firiem dodávajúcich prípravky a techniku DDD. 

 

Väčší priestor bude venovaný na neformálnu výmenu skúseností pri regulácii živočíšnych škodcov medzi účastníkmi seminára z domova a zahraničia v rámci EÚ a CEPA.

 

Prednášky – hlavné témy: 

  • nové druhy švábovitého hmyzu,
  • GDPR v praxi,
  • vstup Cechu profesionálov DDD do SŽZ,
  • premnoženie ôs,
  • nové druhy komárov,
  • nové poznatky o hlodavcoch.

 

Prípravky a techniku DDD budú prezentovať výrobcovia a dodávatelia zo Slovenska aj zahraničia (napr.: Bayer, BASF, DDD servis, Krejsa, SLOM, Consilio, Victory, Unichem a ďalší).

 

 Sprievodný program je zameraný na nenáročné poznávacie vychádzky po Štrbskom Plese a jeho okolia (Mlynická dolina, Furkotská dolina, Solisko, Jamské pleso) so sprievodcom, návšteva ďalších tatranských osád tatranskou železnicou. V hoteli prezentácia tatranskej prírody a práce horskej služby, možnosť aktívneho relaxu v bazénoch a fitnes. Program bude upravovaný podľa záujmu a požiadaviek účastníkov.

 

Ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované: 

  • na webovej stránke www.cechprofesionalovddd.sk, 00421 907 535 675, Marek Holeš. 
  • 00421 903 407 385,  Dr. Zdeno Jaško – manažment seminára/operatívny kontakt.

 

Dĺžku pobytu, aj nad rámec časového rozvrhu, prípadne individuálne návrhy a požiadavky do sprievodného programu, nahlasujte v dostatočnom predstihu organizátorovi akcie. 

Ubytovanie treba dohodnúť priamo v hoteli Sorea Trigan s heslom: Seminár DDD.

Hotel: trigan@sorea.sk    tel.: 00421 (0) 52 3211 850

Prílohy: 

 1. Pokyny    – Informácie
 2. Prihláška – Návratka  (prosíme, návratku vyplnenú zaslať do 2.11.2018)
 • Aktualizácia sídla:

Nové sídlo Cechu profesionálov DDD

Cech profesionálov DDD
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166
 • Aktualizácia mailu

Nový mail Cechu profesionálov DDD:

cechprofesionálovddd@gmail.com

 • Aktuality DDD
 • Aktuality1 (kópia)
 • Aktuality1 (kópia) (kópia)