• Dôležité oznamy a dokumenty na stiahnutie pre členov Cechu profesionálov DDD nájdete v sekcii OZNAMY. Sekciu OZNAMY môžete využívať až po registrácii v sekcii REGISTRÁCIA a následnom prihláseni sa na úvodnej stránke cechu na pravej strane v sekcii ÚVOD.
  • Dávame Vám do pozornosti zverejnenie novej výzvy na bezplatné Medzinárodné odborné podujatia pre podnikateľov nad 3 roky .  

V prípade záujmu sa registrujte priamo na tejto linke:

Podnikatelia nad 3 roky: https://www.npc.sk/sk/services/medzinarodne-podujatia-staze-veltrhy/ucast-na-medzinarodnom-odbornom-podujati/ziskajte-vstupenky-na-podujatie-v-eu-podniky-nad-3/

  • Prosba o spoluprácu:

Nový projekt na populační genetiku štěnice domácí

S radostí oznamujeme, že se nám podařilo získat finance od MŠMT na výzkum štěnice domácí. Projekt trvá do roku 2022 ve spolupráci s Edwardem L. Vargem (Texas A&M University, USA) a Warrenem Boothem (University of Tulsa, USA). Rádi bychom poprosili o pomoc se sběrem vzorků: do studie plánujeme zařadit oblasti Bratislavy, Žiliny a Košic, které budou tvořit síť s dalšími 18 městy v šesti dalších státech. 

Věříme, že Vás zaujme příležitost účastnit se velkého mezinárodního projektu, který má díky zvolené metodice a šíři geografického pokrytí potenciál dosažení mimořádně detailních výsledků. Předešlá naše spolupráce s Vámi již vedla k několika pěkným publikacím (blíže na bedbugs.fzp.czu.cz). Za pomoc tímto mockrát děkujeme.

Projekt se zaměřuje na zdroje a příčiny současné expanze štěnice domácí v lokálním, ale i globálním měřítku. Klade si za cíl zjistit nejběžnější cesty a mechanismy šíření štěnic v kontextu změn chování lidské populace v posledních letech, např. v kontextu zvyšujícího se objemu osobní přepravy, mizejícího významu hranic států nebo migrace pracovních sil. Tímto se pokoušíme stanovit priority v prevenci šíření štěnice. Dalším cílem je rekonstrukce vzniku a šíření genetických mutací, které jsou zodpovědné za resistenci proti insekticidům. Zjišťujeme, kolikrát nezávisle resistence mezi štěnicemi vznikla, tedy kolik resistentních kmenů stojí za expanzí štěnic a jak rychle se tyto kmeny šíří. Tímto budeme schopni modelovat riziko šíření nových resistentních kmenů.

Plánujeme využít nejmodernější metody populační genetiky (Next Generation Sequencing), které nám umožňují studovat tisíce proměnlivých míst v DNA štěnice. Nové metody nám zároveň usnadňují objevovat dosud neznámé mutace, které pomáhají konkrétním kmenům se šířit mezi lidskou populaci. Vzorky, které jste nám pomohli shromáždit v minulých letech a které posloužily již hotovým studiím, budou využity znovu pro zhodnocení populační dynamiky štěnice. 

Pro bližší informace navštivte náš web věnovaný štěnicím: bedbugs.fzp.czu.cz, nebo pište na o.balvin@centrum.cz

Jan Štefka (Biologické Centrum AV ČR) a Ondřej Balvín (FŽP ČZU)

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte cechprofesionálovddd@gmail.com

  • Cech profesionálov DDD v spolupráci s CHEMIX-D s.r.o. pripravil pre svojich členov špeciálnu akciu na vybrané druhy produktov:

Prípravok / Tovar

množstvo

Štandartná cena €

zľava

Zľavnená cena

 

v orig. obale

bez DPH

 

bez DPH

DERBOX

1kus

2,20 €

15,00%

1,87 €

CATCHBOX čierny

1 kus

2,50 €

15,00%

2,13 €

CATCHBOX priehľadný

1 kus

2,70 €

15,00%

2,30 €

RAKAP pérová pasca (potkan)

1 kus

4,00 €

15,00%

3,40 €

RAKAP BOX (potkan)

1 kus

3,50 €

15,00%

2,98 €

Kontaktné údaje:
Telefón:
+421 244 649 111
E-mail:
ddd@chemix-d.sk
Adresa:
Pri vinohradoch 172
831 06 Bratislava
Web:
http://www.chemix-d.sk/
  • Na členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 7.2.2019 boli prítomnými členmi schválené členské preukazy pre členov Cechu profesionálov DDD.

V súčasnej dobe pracujeme na grafickej úprave týchto preukazov a radi by sme tam zapracovali aj údaje týkajúce sa členov cechu.

Na výbore sme sa jednohlasne zhodli na forme členského preukazu, kde budeme udávať názov členskej firmy a aj meno pracovníka, ktorý pracuje vo firme a ma odbornú spôsobilosť.

Prosíme vás o zaslanie nasledujúcich údajov, ktoré budú na preukaze :

https://docs.google.com/forms/d/1z9SyxhIGlV3VwxAvKB7roGag_vyXesbOWTsVlVDTW3s/edit

  • Aktuality1 (kópia) (kópia)
  • Aktuality DDD