Kalendár udalostí na rok 2017

Dátum Názov Miesto Informácia
06.09.2017 Výborová schôdza CHEMIX-D s.r.o.
Pri vinohradoch 172
831 06 BRATISLAVA
Program:
1. Plnenie úloh.
2. Konferencia Tatry.
3. Aktivita smerom k novým členom.
14.-15.11.2017 14. Odborný Seminár
DDD Tatry 2017
Hotel SOREA TRIGAN
Štrbské Pleso
Elektronická prihláška bude spustená v septembri.
16.11.2017 14. Členská schôdza 2017 Hotel SOREA TRIGAN
Štrbské Pleso