Predseda Cechu profesionálov DDD

Marek Holeš
+421 907 535 675
cechprofesionalovddd@gmail.com
 
Fínska 5, 921 01 Piešťany
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166