Predseda Cechu profesionálov DDD

Mgr. Martin Gavalier
+421 907 936 740
(Oblasť riadenia a ekonomiky)
 
e-mail: info@cechprofesionalovddd.sk
Fínska 5, 921 01 Piešťany
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166